ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686)

Βάνια Ξιφαρά

(210 9913100 / 6944334752)
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Αργυρούπολη,4/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 197

Προς τa Μέλη του ΣυλλόγουΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ Δ.Σ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

Συνάδελφοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας ενημερώνει ότι η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και οι εκλογές για νέο ΔΣ του Συλλόγου έχουν ορισθεί για την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021. Έχουμε ζητήσει συνδικαλιστική άδεια αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα μας δοθεί! Θα επιμείνουμε αλλά σε κάθε περίπτωση θα βρούμε τρόπο να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες του Συλλόγου μας (ΓΣ και εκλογές). Θα σας αποσταλεί νέο σχετικό ενημερωτικό.

2. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα σχολεία του Συλλόγου μας να καταβάλουν τη συνδρομή τους για τη συνδικαλιστική χρονιά 2021-22. Μέλη του Συλλόγου μας είναι ή μπορούν να γίνουν όσοι εκπαιδευτικοί εργάζονται στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας, με οποιαδήποτε ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, μεταταγμένοι, συμβασιούχοι αναπληρωτές).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου είναι να πληρώσει τη συνδρομή του.

Η συνδρομή είναι για τους μόνιμους 25 € (22 δίνονται στη ΔΟΕ και 3 μένουν στον Σύλλογο), ενώ για τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 15 € και μειωμένου ωραρίου 7 ευρώ (και τα 15 και τα 7 αντίστοιχα πάνε στη ΔΟΕ, ο Σύλλογος δεν κρατάει τίποτα στο ταμείο του από τους αναπληρωτές συναδέλφους, δείχνοντας την αλληλεγγύη του για τις δυσκολίες που βιώνουν, λόγω της πολύχρονης ανεργίας, ελαστικής εργασίας και περιπλάνησης).

Η συνδρομή προς τον Σύλλογό μας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α. Απευθείας στον Σύλλογο (σε μέλος του Δ.Σ. ή σε συνάδελφο του σχολείου του που θα αναλάβει να συγκεντρώσει  συνδρομές και να τις παραδώσει στο Δ.Σ.).

Β. Με υπογεγραμμένη δήλωση στην φόρμα που έρχεται στα σχολεία, ώστε να κρατηθεί η συνδρομή τους σε δύο δόσεις από τον εκκαθαριστή.Σ’αυτήν υπογράφουν μόνο όσοι μόνιμοι συνάδελφοι πληρώνονται από τη Δ΄Διεύθυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι αναπληρωτές-τριες συνάδελφοι, καθώς και οι αποσπασμένοι που πληρώνονται από άλλες Διευθύνσεις,θα πληρώσουν στο χέρι.


Παρακαλούμε οι συνδρομές να συγκεντρωθούν άμεσα,μέχρι τις 20 Νοέμβρη.


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα επικαιροποιηθεί  το Μητρώο Μελών του Σωματείου και θα συγκεντρωθούν οι συνδρομές, ώστε τα μέλη του Συλλόγου μας να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, που είναι βασική καταστατική υποχρέωσή μας και που επιβεβαιώνει ότι φέρουμε τον τίτλο του μέλους του Σωματείου.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε κανένας συνάδελφος και καμία συναδέλφισσα δεν πρέπει να μείνει μόνος/η, έξω από τον Σύλλογό μας. Συλλογικά, συσπειρωμένοι στα εκπαιδευτικά σωματεία μας, έχουμε πετύχει σημαντικές κατακτήσεις, μικρές και μεγάλες νίκες. Το μοναδικό μας όπλο στην πολύπλευρη επίθεση που δεχόμαστε είναι το Σωματείο μας και το υπερασπιζόμαστε, ιδιαίτερα τώρα που με τον εκτρωματικό ν. 4808/21 (Χατζηδάκη) θέλουν να το χτυπήσουν!

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έγγραφο1

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ                                                                                                          ΒΑΝΙΑ  ΞΙΦΑΡΑ


 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε.

ΑΛΙΜΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Ο  Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Η Σ»


Ημερ.: …../11/2021

Αρ. Πρωτ.: ………..


Προς: τους Εκπαιδευτικούς Π.Ε.

των Σχολικών Μονάδων

Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού


Θέμα: «Δήλωση Εγγραφής Μέλους σε Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο»


Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του ……… Δημ. Σχολ. / Νηπ. ……………............…..………………,

δηλώνουμε ότι: α) επιθυμούμε να εγγραφούμε ως Μέλοι του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού «Ο Θουκυδίδης» για το συνδικαλιστικό έτος 2021-2022, β) δεν είμαι μέλος άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οργάνωσης χώρου εργασίας (Ν.1264, Άρθρο 30, Παράγραφος 4), και γ) συμφωνώ να παρακρατηθεί το ποσό των 25,00 ευρώ ως συνδρομή υπέρ του Συλλόγου.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………....


Α/Α


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

(Π.Ε.)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

(ΟΡΓ. - ΑΠΟΣΠ. - ΑΝΑΠΛ. - ΩΡΟΜ.)


ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία: …….…....…………, .…/11/2021                                             Σφραγίδα Σχολικής Μονάδας