Ο καιρος
Who's Online
We have 6 guests online
Εργασιακα δικαιωματα Εκπαιδευτικων Π.Ε.
Μεταφραστης
Λεξικο νεοελληνικης
Αναζητηση στο google
Εφημερευοντα Φαρμακεια
Εφημερευοντα νοσοκομεια
Θεατρα με εκπτωση
Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομαθειας
Περισσοτερα Αρθρα .....
Νόμοι-Προεδρικά Διατάγματα
Νόμοι
Σύνταγμα 2001
Σύνταγμα της Ελλαδας (αναθεωρημένο 2001)
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.Παρατηρήσεις
ΝΟΜΟΣ 2525
"Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
NΟΜΟΣ 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 1824/1998
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2817/2000
Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 2834/2000
Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 2909/2001
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
NΟΜΟΣ 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002)
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3027(ΦΕΚ 152/28-6-2002)
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιριων,ανώτατης εκπάιδευσης και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 821/24-6-2003
Εξετάσεις όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
ΝΟΜΟΣ 3194/ΦΕΚ 227/20-11-2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3255/2004
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3232/2004
Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 3467/2006
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3518/2006
Υποχρεωτική μονοετής φοίτηση των νηπίων στα Νηπιαγωγεία
ΝΟΜΟΣ 3528/2007
Νέος Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:KΑΤΑΡΓΗΣΗ,  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δείτε το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος με τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

Όλο το τελικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.Η αναλογιστική μελέτη και παραδείγματα συντάξεων για όλα τα Ταμεία

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και Συναφείς Διατάξεις (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ )

Σχέδιο Νόμου - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (πηγή ΥΠΕΠΘ)

ΥΠΕΠΘ: Σχέδιο Νόμου για "Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»

Το Σχέδιο Νόμου για την "Ιδρυση και λειτουργία κολλεγίων και άλλες διατάξεις"
ΝΟΜΟΣ 3670/2008: Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α 117/20.6.2008)
ΥΠΕΠΘ :"Το νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής".Το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των προγραμματικών  δεσμεύσεων στο χώρο της παιδείας, και ειδικότερα στον τομέα της πρωτοβάθμιας  όπως υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και το Υπουργικό Συμβούλιο

Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΙΗ΄, 11 Μαΐου 2010,της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το  σχέδιο νόμου: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Λήγει  η θητεία (από τη δημοσίευση του νόμου)   των μελών των ΠΥΣΠΕ , ΠΥΣΔΕ , ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ,  πλην των αιρετών ,   σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:  "Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις"

NOMOΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3833  Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ 40/15-3-2010)

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη»

Οι αρμοδιότητες των περιφερειών που αφορούν τον τομέα παιδείας σύμφωνα με το σχέδιο νόμου«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου

Aναλυτικά οι δήμοι ανά Νομαρχία

To ν/σ για το νέο ασφαλιστικό

Παρουσίαση Προσχεδίου Νόμου(Αρχείο .pps)

Προεδρικά Διατάγματα
Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006.
Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ 25/2002.
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 140/1998.
"Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης"
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201/1998
.Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  200/1998 .
Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων.
ΠΔ 100/97 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96).
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 .
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 121/1997.
Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
ΠΔ 8/1995.
Αξιολ

Last Updated (Wednesday, 15 December 2010 21:49)